Szczegóły ogłoszenia

66/2023

"Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Klinicznego Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 43,2 2023.06.27 64

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 25,7 2023.07.25 80

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 17,0 2023.06.27 60

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 71,6 2023.06.27 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,9 2023.06.27 61
Formularz cenowy xlsx 40,4 2023.06.27 72
formularz oferty xls 45,5 2023.06.27 56
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 29,7 2023.06.27 58
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,6 2023.06.27 60
projekt_umowy_przechowania zadanie nr 6 i 7 doc 1096,5 2023.06.27 60
projekt_umowy_użyczenia - zadanie nr 7 i 12 doc 42,0 2023.06.27 61
umowa projekt doc 1139,5 2023.06.27 61
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 24,5 2023.06.27 62
umowa użyczenia - załącznik 2 doc 25,0 2023.06.27 63
Wykaz dostaw lub usług doc 21,4 2023.06.27 59
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,2 2023.06.27 55

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 25,1 2023.06.27 61

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 33,5 2023.06.27 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,7 2023.06.30 61
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25,0 2023.06.30 61

Pobierz wszystkie dokumenty