Szczegóły ogłoszenia

74/2023

"Dostawa sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 33,1 2023.06.15 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 69,9 2023.06.15 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,7 2023.06.15 53
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 27,3 2023.06.15 52
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,0 2023.06.15 54
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 29,8 2023.06.15 51
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 23,9 2023.06.15 51
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,1 2023.06.15 53
Wykaz dostaw lub usług doc 19,0 2023.06.15 70
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 45,5 2023.06.15 62
Zał 11 S.Techniczna system do biopsji piersi zad. 1 docx 30,2 2023.06.15 50
Zał 12 S.Techn videonasopharyngoskopy (endoskopy giętkie) zad. 2 docx 30,6 2023.06.15 56
Zał 13 S.Techniczna lampa czołowa LED zad. 3 docx 30,9 2023.06.15 51
Zał 14 S.Techniczna wyposażenie gab. lekarskich zad. 4 docx 29,5 2023.06.15 52
Zał 15 S.Techniczna laser wysokoenergetyczny zad. 5 docx 31,9 2023.06.15 50
Zał 16 S.Techniczna ap. do laseroterapii biostymulacyjnej zad. 6 docx 31,0 2023.06.15 53
Zał 17 S.Techniczna system ogrzewania pacjenta jednorazowy zad. 7 docx 36,6 2023.06.15 57
Zał 18 S.Techniczna system ogrzewania pacjenta zad. 8 docx 38,1 2023.06.15 52
Zał 19 S.Techniczna system do diagnostyki i terapii niedowładów krtani zad. docx 29,6 2023.06.15 57
Zał 20 S.Techniczna monitor do bronchofiberoskopów zad. 10 docx 30,4 2023.06.15 49
Zał.nr 10 do SWZ projekt umowy docx 546,0 2023.06.15 63
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2023.06.15 52

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 28,6 2023.06.20 54
2 Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 25,9 2023.06.20 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2023.06.23 52
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21,9 2023.06.23 59

Pobierz wszystkie dokumenty