Szczegóły ogłoszenia

67/2023

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego."

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 131,7 2023.06.14 108

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2-wyniki częściowe doc 36,4 2023.08.28 91
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 1 doc 39,5 2023.08.21 90

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 88,6 2023.06.14 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,0 2023.06.14 89
Formularz cenowy xlsx 51,5 2023.06.14 157
Formularz oferty xls 56,5 2023.06.14 104
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,5 2023.06.14 88
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 27,9 2023.06.14 86
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 32,3 2023.06.14 86
projekt umowy doc 1138,5 2023.06.14 79
projekt umowy przechowania doc 1094,5 2023.06.14 87
projekt umowy użyczenia doc 42,0 2023.06.14 85
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 24,5 2023.06.14 87
umowa użyczenia - załącznik 2 doc 24,5 2023.06.14 88
Wykaz dostaw doc 33,5 2023.06.14 89
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,2 2023.06.14 95

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 264,6 2023.07.05 85
Wyjaśnienie treści SWZ - zad. 28 doc 23,5 2023.07.05 79

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 23,4 2023.07.17 71
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 30,7 2023.07.17 71

Pobierz wszystkie dokumenty