Szczegóły ogłoszenia

70/2023

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamicznej na okres 24 miesięcy. "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 35,1 2023.06.06 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 76,5 2023.06.06 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,1 2023.06.06 49
Formularz cenowy xlsx 15,3 2023.06.06 64
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,4 2023.06.06 49
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 28,2 2023.06.06 50
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 31,5 2023.06.06 52
projekt umowy doc 1147,0 2023.06.06 52
projekt umowy przechowania doc 1082,5 2023.06.06 51
projekt umowy użyczenia doc 42,0 2023.06.06 50
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 24,5 2023.06.06 53
umowa użyczenia - załącznik 2 doc 25,0 2023.06.06 52
Wykaz dostaw doc 34,0 2023.06.06 51
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 43,0 2023.06.06 54
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2023.06.06 50

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 34,4 2023.06.14 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,2 2023.06.19 48
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25,4 2023.06.19 48

Pobierz wszystkie dokumenty