Szczegóły ogłoszenia

44/2023

"Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 108,4 2023.06.02 146

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 101,2 2023.06.02 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 33,0 2023.06.02 105
Formularz cenowy xlsx 38,8 2023.06.02 192
Formularz cenowy- zadania 51-61 xlsx 16,1 2023.06.19 137
Formularz oferty xlsx 66,1 2023.06.02 129
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,6 2023.06.02 123
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 30,1 2023.06.02 127
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 35,4 2023.06.02 123
Projekt umowy - zadania 1-50 docx 56,3 2023.06.02 140
Projekt umowy- zadania 51-61 docx 54,5 2023.06.02 125
Wykaz osób docx 25,3 2023.06.02 128
Wykaz usług docx 24,5 2023.06.02 126
Wzór oświadczenia docx 27,8 2023.06.02 131
Zakres przeglądów zad 1-49 docx 42,8 2023.06.02 144
Zasady środowiskowe i jakości.pdf - załącznik nr 13 pdf 598,1 2023.06.02 127
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,4 2023.06.02 124

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) docx 28,3 2023.06.19 77
Wyjaśnienie treści SWZ - 1 doc 26,1 2023.06.19 93
Wyjaśnienie treści SWZ - 2 doc 30,6 2023.06.26 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,5 2023.07.04 86
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie doc 22,9 2023.07.05 88

Pobierz wszystkie dokumenty