Szczegóły ogłoszenia

64/2023

"Dostawa wieży endoskopowej oraz dostawy sukcesywne asortymentu do małoinwazyjnej chirurgii endoskopowej kręgosłupa na okres 24 miesięcy."

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 28,2 2023.05.23 51

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 69,3 2023.05.23 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 33,4 2023.05.23 45
Formularz cenowy xlsx 11,7 2023.05.23 53
Formularz oferty xls 44,0 2023.05.23 44
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,8 2023.05.23 42
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 30,0 2023.05.23 43
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 31,5 2023.05.23 44
Projekt umowy docx 561,3 2023.05.23 45
Specyfikacja - Wieża endoskopowa docx 56,3 2023.05.23 48
wykaz dostaw doc 35,0 2023.05.23 44
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,3 2023.05.23 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,5 2023.06.06 41
Informacja z otwarcia ofert doc 22,4 2023.06.06 49

Pobierz wszystkie dokumenty