Szczegóły ogłoszenia

51/2023

"Dostawy sukcesywne odczynników chemicznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 90,4 2023.05.16 48

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 24,7 2023.05.22 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 73,3 2023.05.16 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 33,1 2023.05.16 42
Formularz cenowy xlsx 28,7 2023.05.16 48
Formularz oferty xls 43,5 2023.05.16 48
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 27,6 2023.05.16 43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,0 2023.05.16 41
Projekt umowy docx 549,9 2023.05.16 44
Wykaz dostaw doc 33,5 2023.05.16 45
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,2 2023.05.16 45

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 23,8 2023.05.22 45

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 28,4 2023.05.22 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,2 2023.05.25 46
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 26,1 2023.05.25 46

Pobierz wszystkie dokumenty