Szczegóły ogłoszenia

59/2023

"Dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 37,1 2023.05.15 71

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 20,9 2023.05.26 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 72,9 2023.05.15 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,0 2023.05.15 61
Formularz cenowy xlsx 228,0 2023.05.15 79
Formularz oferty xlsx 210,9 2023.05.15 72
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,5 2023.05.15 66
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 27,9 2023.05.15 62
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 31,7 2023.05.15 60
projekt umowy docx 548,9 2023.05.15 63
Wykaz dostaw doc 34,0 2023.05.15 64
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2023.05.15 62

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 24,7 2023.05.26 60

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 32,3 2023.05.19 77
Wyjaśnienie treści SWZ 2 (procedura pełna) doc 31,2 2023.05.26 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja doc 30,0 2023.05.22 64
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2023.06.02 61
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,1 2023.06.02 67

Pobierz wszystkie dokumenty