Szczegóły ogłoszenia

62/2023

"Zakup wyrobów medycznych hemostatycznych oraz wyrobów medycznych do witreoktomii na okres 18 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 32,9 2023.05.11 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 68,2 2023.05.11 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,9 2023.05.11 49
Formularz cenowy xlsx 15,6 2023.05.11 71
Formularz oferty xls 239,5 2023.05.11 49
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 29,6 2023.05.11 49
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,3 2023.05.11 52
Oświadczenie Wykonawcy docx 29,3 2023.05.11 52
projekt umowy doc 634,0 2023.05.11 52
Wykaz dostaw lub usług doc 19,3 2023.05.11 50
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,3 2023.05.11 50

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 25,3 2023.05.16 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,0 2023.05.19 49
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 23,1 2023.05.19 51

Pobierz wszystkie dokumenty