Szczegóły ogłoszenia

60/2023

"Usługi serwisu i napraw, usuwania awarii elektrycznych, mechanicznych i instalacji budynków systemu wentylacji i klimatyzacji w budynkach 10WSKzP SPZOZ w Bydgoszczy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 30,1 2023.05.08 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 77,4 2023.05.08 46

Załączniki do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,5 2023.05.22 56
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2023.05.23 72

Pobierz wszystkie dokumenty