Szczegóły ogłoszenia

55/2023

"Dostawy sukcesywne mięsa, wędlin i drobiu"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 28,8 2023.05.08 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 72,8 2023.05.08 42

Załączniki do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,4 2023.05.16 62
Informacja z otwarcia ofert doc 22,5 2023.05.16 61

Pobierz wszystkie dokumenty