Szczegóły ogłoszenia

48/2023

"Dostawa sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 35,9 2023.04.26 92

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 16,1 2023.05.08 76
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 15,0 2023.04.28 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 70,1 2023.04.26 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,9 2023.04.26 72
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 27,6 2023.04.26 74
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,7 2023.04.26 71
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 29,2 2023.04.26 73
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 24,1 2023.04.26 74
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,1 2023.04.26 76
Wykaz dostaw lub usług doc 19,4 2023.04.26 95
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 45,5 2023.04.26 84
Zał. nr 17 Sp techn system ogrzewania pacjenta jednorazowy docx 35,8 2023.04.26 76
Zał. nr 11 Sp techn system do biopsji piersi docx 26,7 2023.04.26 75
Zał. nr 12 Sp techn videonasopharyngoskopy (endoskopy giętkie) docx 30,6 2023.04.26 111
Zał. nr 13 Sp techn lampa czołowa LED docx 29,5 2023.04.26 78
Zał. nr 14 Sp techn wyposażenie gabinetów lekarskich docx 29,1 2023.04.26 87
Zał. nr 15 Sp tech laser wysokoenergetyczny docx 31,5 2023.04.26 75
Zał. nr 16 Sp techn aparat do laseroterapii biostymulacyjnej docx 31,3 2023.04.26 76
Zał. nr 18 Sp techn system ogrzewania pacjenta docx 37,1 2023.04.26 74
Zał. nr 19 Sp techn system do diagnostyki i terapii niedowładów krtani docx 29,7 2023.04.26 78
Zał. nr 20 Sp techn monitor do bronchofiberoskopów docx 30,1 2023.04.26 84
Zał.nr 10 do SWZ projekt umowy docx 547,0 2023.04.26 81
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,5 2023.04.26 79

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 115,2 2023.05.08 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) doc 23,6 2023.04.28 88

Pobierz wszystkie dokumenty