Szczegóły ogłoszenia

52/2023

"Dostawy sukcesywne zastawek serca dla Oddziału Kardiochirurgicznego na okres do 31.12.2023 r."

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 31,7 2023.04.24 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 71,9 2023.04.24 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 33,1 2023.04.24 48
Formularz cenowy xlsx 16,0 2023.04.24 58
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,4 2023.04.24 55
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 30,3 2023.04.24 50
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 34,5 2023.04.24 47
projekt umowy doc 1141,5 2023.04.24 53
projekt umowy przechowania doc 1082,0 2023.04.24 52
projekt umowy użyczenia doc 42,0 2023.04.24 51
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 24,5 2023.04.24 50
umowa użyczenia - załącznik 2 doc 25,0 2023.04.24 49
Wykaz dostaw doc 34,0 2023.04.24 49
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 42,5 2023.04.24 53
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,8 2023.04.24 51

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 23,8 2023.04.28 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,2 2023.05.08 45
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 23,1 2023.05.08 47

Pobierz wszystkie dokumenty