Szczegóły ogłoszenia

49/2023

"Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna Etap I i II. "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 34,9 2023.04.13 138

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zm ogłoszenia BZP docx 15,4 2023.04.20 111

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 78,4 2023.04.13 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
9. STWiORB rar 2796,7 2023.04.13 104
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 32,9 2023.04.13 105
Formularz cenowy xls 34,0 2023.04.13 126
informacja bioz docx 68,7 2023.04.13 108
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 30,2 2023.04.13 110
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 35,9 2023.04.13 117
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 25,9 2023.04.13 114
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 34,1 2023.04.13 107
Przedmiar - br. budowlana - Etap II pdf 850,5 2023.04.13 128
Przedmiar - etap I pdf 106,9 2023.04.13 134
P_1231_01_B_BYDGOSZCZ_etap I pdf 197,6 2023.04.13 118
P_1231_02_B_BYDGOSZCZ_etap II pdf 194,9 2023.04.13 122
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 24,4 2023.04.13 114
Wykaz osób docx 26,6 2023.04.13 111
Wykaz robót docx 25,2 2023.04.13 111
Wzór oferty na roboty budowlane docx 30,7 2023.04.13 114
Zał nr 30 Technologia medyczna rar 310,4 2023.04.20 139
zał. 17 do SWZ Scenariusz pożarowy - Szpital Wojskowy Bydgoszcz pdf 152,6 2023.04.13 125
Zał. nr 31 Inwentaryzacja 02 RZUT POZIOM 7 (lewa strona) pdf 516,2 2023.04.20 109
Zał. nr 12 Projekt umowa Gastrologia docx 111,1 2023.04.13 130
Zał. nr 15 Architektura.PDF rar 58611,6 2023.04.13 161
Zał. nr 16 Techniologia medyczna.PW_PDF rar 4606,4 2023.04.13 128
Zał. nr 18 Konstrukcja.PDF rar 9336,3 2023.04.13 110
Zał. nr 19 b. Sanitarna.PDF rar 26634,7 2023.04.13 125
Zał. nr 20 B. Elektryczna i teletechn.PDF rar 42234,9 2023.04.13 129
Zał. nr 21 Projekt osłon stałych.PDF rar 2441,4 2023.04.13 110
Zał. nr 22 Przedmiar -br. budowlana - Etap I pdf 311,1 2023.04.13 120
zał. nr 28 Zestawienie efektów inwestycyjnych zadania docx 18,0 2023.04.13 113
zał. nr 29 Wzór prot. zdawczo-odbiorczego na wyposażenie docx 22,4 2023.04.13 115
zał. nr 32 do SWZ Oświadczenie o zasadach środowiskowych doc 118,0 2023.04.20 103
zał. nr 33 do SWZ Wzór oświadczenia (1) doc 108,0 2023.04.20 102
Załacznik nr Przedmiar - etap II z korektą pdf 210,9 2023.04.13 107
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,6 2023.04.13 108

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 21,9 2023.04.20 107

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 25,3 2023.04.28 117
3 Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 81,9 2023.04.28 116
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,9 2023.04.20 118

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,7 2023.05.05 115
Informacja z otwarcia ofert doc 21,3 2023.05.05 153
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) doc 23,1 2023.04.20 118

Pobierz wszystkie dokumenty