Szczegóły ogłoszenia

47/2023

"Sukcesywne dostawy tonerów"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 59,1 2023.04.06 73

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 23,5 2023.04.13 68

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 74,7 2023.04.06 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 33,1 2023.04.06 74
Formularz cenowy xlsx 16,2 2023.04.06 78
Formularz oferty xls 108,5 2023.04.06 69
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 29,6 2023.04.06 66
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,2 2023.04.06 69
projekt umowy doc 1148,0 2023.04.06 70
Wykaz dostaw lub usług doc 19,2 2023.04.06 66
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,7 2023.04.06 69

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 23,3 2023.04.13 67

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 24,1 2023.04.13 70

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,0 2023.04.18 65
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 23,4 2023.04.18 73

Pobierz wszystkie dokumenty