Szczegóły ogłoszenia

46/2023

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Okulistyki na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 92,5 2023.04.04 87

Wyniki częściowe

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 85,7 2023.04.04 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,1 2023.04.04 82
Formularz cenowy xlsx 27,2 2023.04.04 99
formularz oceny jakościowej doc 48,5 2023.04.04 78
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,7 2023.04.04 77
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 28,0 2023.04.04 79
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 32,3 2023.04.04 80
projekt umowy doc 1152,5 2023.04.04 84
projekt umowy przechowania doc 1082,5 2023.04.04 79
Wykaz dostaw doc 33,0 2023.04.04 78
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 47,5 2023.04.04 88
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,0 2023.04.04 77

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 32,5 2023.04.25 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 23,0 2023.05.05 70
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 26,0 2023.05.05 66
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych docx 25,5 2023.05.29 60

Pobierz wszystkie dokumenty