Szczegóły ogłoszenia

43/2023

"Usługi w zakresie przeglądów okresowych instalacji i urządzeń infrastruktury"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 63,1 2023.03.29 111

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 77,7 2023.03.29 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 33,3 2023.03.29 93
Formularz cenowy - zadanie 1 docx 18,2 2023.03.29 80
formularz cenowy - zadanie 2 docx 23,3 2023.03.29 104
Formularz cenowy - zadanie 3 docx 18,5 2023.03.29 77
formularz cenowy - zadanie 4 docx 17,4 2023.03.29 80
formularz cenowy - zadanie 5 docx 21,5 2023.03.29 71
formularz cenowy - zadanie 6 docx 16,0 2023.03.29 77
formularz cenowy - zadanie 7 docx 18,6 2023.03.29 80
formularz cenowy - zadanie 8 docx 23,2 2023.03.29 77
Formularz oferty xlsx 17,3 2023.03.29 98
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 27,6 2023.03.29 76
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 34,8 2023.03.29 75
projekt umowy - zadanie 1 docx 555,2 2023.03.29 88
projekt umowy - zadanie 2 docx 556,2 2023.03.29 109
projekt umowy - zadanie 3 docx 551,1 2023.03.29 80
projekt umowy - zadanie 4 doc 876,5 2023.03.29 76
projekt umowy - zadanie 5 doc 895,5 2023.03.29 75
projekt umowy - zadanie 6 docx 557,0 2023.03.29 76
projekt umowy - zadanie 7 docx 74,1 2023.03.29 84
projekt umowy - zadanie 8 docx 554,9 2023.03.29 72
tabela budynków - zadanie 8 docx 25,8 2023.03.29 79
Urządzenia objęte przeglądem okresowym - zadanie 3 docx 21,7 2023.03.29 83
wykaz ilościowy przewodów kominowych i podłączeń - zadanie 5 docx 19,9 2023.03.29 73
wykaz lokali - zadanie 8 xlsx 20,3 2023.03.29 76
Wykaz osób doc 22,3 2023.03.29 72
wykaz urządzeń kuchnia - zadanie 8 xls 35,5 2023.03.29 73
wzór protokolu z przeglądu instalacji gazowej - zadanie 8 docx 28,1 2023.03.29 71
Z1 zestawienie pomieszczeń objętych ochroną - zadanie 4 xlsx 15,7 2023.03.29 73
Z2 Harmonogram pomiarów kontrolnych na 2023 r. - zadanie 1.xls xlsx 28,2 2023.03.29 74
Z3 Zasady środowiskowe i jakości doc 117,5 2023.03.29 75
ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH URZĄDZEŃ - zadanie 2 doc 48,0 2023.03.29 80
Zakres czynności wymaganych przy przeglądzie i konserwacji - zadanie 3 docx 23,0 2023.03.29 74
Zakres przeglądu agregatów prądotwórczych FOGO - zadanie 7 doc 25,5 2023.03.29 75
zakres przeglądu baterii - zadanie 6 docx 16,9 2023.03.29 73
zakres przeglądu UPS - zadanie 6 docx 17,2 2023.03.29 75
zakres świadczonej uslugi - zadanie 8 docx 23,9 2023.03.29 72
zał. 27 do SWZ - Instrukcja ogólna Zespoły Prądotwórcze FOGO z silnikami wysokoprężnymi - zad 7 pdf 2472,7 2023.03.29 133
zestawienie baterii akumulatorów - zadanie 6 docx 17,0 2023.03.29 75
zestawienie urządzeń automatycznych - zadanie 2 doc 46,0 2023.03.29 96
zestawienie zasilaczy UPS - zadanie 6 docx 20,5 2023.03.29 79
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,5 2023.03.29 81

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,5 2023.04.07 68
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25,0 2023.04.11 82

Pobierz wszystkie dokumenty