Szczegóły ogłoszenia

40/2023

"Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej na 24 miesiące"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 290,8 2023.03.21 85

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 72,1 2023.03.21 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 33,1 2023.03.21 89
Formularz cenowy xlsx 32,6 2023.03.21 149
Formularz oferty xls 44,0 2023.03.21 95
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,1 2023.03.21 82
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 29,9 2023.03.21 86
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 34,0 2023.03.21 84
umowa projekt doc 1153,5 2023.03.21 90
Wykaz dostaw lub usług doc 21,3 2023.03.21 87
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,2 2023.03.21 79

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 21,9 2023.03.23 86
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) - 2 doc 24,6 2023.04.13 73
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) -1 doc 31,2 2023.04.11 76

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,5 2023.04.21 74
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 23,3 2023.04.21 71

Pobierz wszystkie dokumenty