Szczegóły ogłoszenia

38/2023

"Dostawa aparatu EMG"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 28,2 2023.03.17 78

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 66,8 2023.03.17 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,0 2023.03.17 69
Formularz oferty xls 43,0 2023.03.17 79
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,5 2023.03.17 70
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 27,8 2023.03.17 79
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 34,4 2023.03.17 73
Projekt umowy docx 546,4 2023.03.17 76
Specyfikacja - Aparat EMG docx 47,7 2023.03.17 78
wykaz dostaw doc 34,5 2023.03.17 69
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,4 2023.03.17 67

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,3 2023.04.19 64
Informacja z otwarcia ofert doc 22,5 2023.04.19 64

Pobierz wszystkie dokumenty