Szczegóły ogłoszenia

34/2023

"Dostawa lasera mikropulsowego podczerwonego i aparatu do fakowitrektomii z dostawami asortymentu do zabiegów zaćmy i witrektomii "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE 34 docx 29,7 2023.03.17 71

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 72,4 2023.03.17 54

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 27,1 2023.04.07 65

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,0 2023.04.19 62
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,7 2023.04.19 63

Pobierz wszystkie dokumenty