Szczegóły ogłoszenia

30/2023

"Dostawy sukcesywne implantów neurochirurgicznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 100,7 2023.03.15 113

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 30,6 2023.06.16 103
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 35,6 2023.06.07 117

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 18,8 2023.04.17 84

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 116,3 2023.03.15 95

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 22,9 2023.04.14 93

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 21,5 2023.04.14 94
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 37,4 2023.03.15 102

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,5 2023.04.24 87
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 30,0 2023.04.24 94

Pobierz wszystkie dokumenty