Szczegóły ogłoszenia

27/2023

"Zakup wyrobów medycznych hemostatycznych oraz wyrobów medycznych do witreoktomii na okres 18 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 58,1 2023.03.15 73

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 72,4 2023.03.15 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 33,0 2023.03.15 66
Formularz cenowy xlsx 23,3 2023.03.15 75
Formularz oferty xls 240,5 2023.03.15 71
Oświadczenie docx 28,8 2023.03.15 69
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 26,9 2023.03.15 65
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,6 2023.03.15 65
projekt umowy - aktualny doc 634,5 2023.03.15 70
Wykaz dostaw lub usług doc 21,3 2023.03.15 69
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,4 2023.03.15 64

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 28,1 2023.03.20 66
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) - 2 doc 22,2 2023.03.20 66
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) - 3 doc 25,8 2023.03.21 67

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,4 2023.03.24 67
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 22,3 2023.03.24 82

Pobierz wszystkie dokumenty