Szczegóły ogłoszenia

26/2023

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Gastrologii i Oddziału Pulmonologii oraz dzierżawa 2 polisomnografów i 2 aparatów CPAP na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 598,9 2023.03.10 91

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 40,7 2023.05.30 90
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 2 doc 23,3 2023.05.31 87

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 83,9 2023.03.10 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 33,1 2023.03.10 91
Formularz cenowy xlsx 469,5 2023.03.10 103
Formularz oferty xlsx 220,1 2023.03.10 89
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,6 2023.03.10 95
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 30,3 2023.03.10 95
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 34,0 2023.03.10 92
projekt umowy docx 549,8 2023.03.10 92
projekt umowy dzierżawy docx 542,5 2023.03.10 94
Protokół odbioru sprzętu- załącznik 3 doc 26,0 2023.03.10 105
Protokół przekazania sprzętu- załącznik 2 doc 26,5 2023.03.10 88
Specyfikacja techniczna urządzenie do terapii AutoCPAP docx 27,4 2023.03.10 89
Szczegółowy formularz cenowy dzierżawy docx 18,3 2023.03.10 92
Wykaz dostaw docx 24,2 2023.03.10 88
Załącznik do SIWZ(wzór) docx 32,5 2023.03.10 91
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,5 2023.03.10 88

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 675,8 2023.03.23 90
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) - 2 doc 28,2 2023.03.27 93
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) - 3 doc 27,8 2023.03.29 84
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) - 4 doc 26,5 2023.04.05 85

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,6 2023.04.12 72
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 26,6 2023.04.12 77

Pobierz wszystkie dokumenty