Szczegóły ogłoszenia

24/2023

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamicznej na okres 24 miesięcy. "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 125,0 2023.03.08 99

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 1 doc 33,6 2023.05.08 100
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2 - wyniki częściowe doc 35,5 2023.05.16 91

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 21,0 2023.03.21 104

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 140,1 2023.03.08 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,1 2023.03.08 93
Formularz cenowy xlsx 33,9 2023.03.08 113
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,9 2023.03.08 98
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 28,0 2023.03.08 104
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) docx 28,3 2023.03.08 98
projekt umowy doc 1154,5 2023.03.08 101
projekt umowy przechowania doc 1082,5 2023.03.08 92
projekt umowy użyczenia doc 42,0 2023.03.08 98
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 24,5 2023.03.08 93
umowa użyczenia - załącznik 2 doc 25,0 2023.03.08 88
Wykaz dostaw doc 34,0 2023.03.08 93
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 51,5 2023.03.08 93
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,2 2023.03.08 94

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 25,3 2023.03.21 92

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ - 2 (procedura pełna) doc 54,1 2023.03.28 88
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 230,3 2023.03.21 91
Wyjaśnienie treści SWZ - 3 (procedura pełna) doc 26,8 2023.03.30 81

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 23,7 2023.04.12 76
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 31,4 2023.04.12 81

Pobierz wszystkie dokumenty