Szczegóły ogłoszenia

25/2023

"Dostawy sukcesywne rękawic chirurgicznych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 71,0 2023.03.02 53

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 35,0 2023.03.03 53
Informacja o zmianach 2(procedura uproszczona) docx 26,5 2023.03.09 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 68,0 2023.03.02 41

Załączniki do specyfikacji

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 24,4 2023.03.03 61
Powiadomienie o zmianach w SWZ2 (procedura uproszczona) doc 23,7 2023.03.09 57

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 33,6 2023.03.09 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2023.03.15 54
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25,0 2023.03.15 57

Pobierz wszystkie dokumenty