Szczegóły ogłoszenia

18/2023

"Usługi serwisu i napraw, usuwania awarii elektrycznych, mechanicznych i instalacji budynków systemu wentylacji i klimatyzacji w budynkach 10WSKzP SPZOZ w Bydgoszczy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 35,3 2023.02.17 109

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 32,6 2023.03.17 102

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 75,7 2023.02.17 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 Wykaz klimatyzatorów, urządzeń chłodniczych docx 117,7 2023.02.17 98
Załącznik nr 10 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 34,6 2023.02.17 102
Załącznik nr 11 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,4 2023.02.17 108
Załącznik nr 13 - Wykaz usług docx 23,5 2023.02.17 105
Załącznik nr 14 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,8 2023.02.17 102
Załącznik nr 15 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 28,3 2023.02.17 102
Załącznik nr 16 - Projekt umowy doc 728,5 2023.02.17 106
Załącznik nr 2 Wykaz urządzeń wentylacji - wentylatory dachowe.kanałowe doc 253,0 2023.02.17 100
Załącznik nr 3 Wykaz urządzeń wentylacji - centrale wentylacyjno klimatyzacyjne doc 137,0 2023.02.17 101
Załącznik nr 4 Wykaz węzłów CT i WL docx 17,1 2023.02.17 101
Załącznik nr 5 Zestawienie Urządzeń Chłodniczych docx 17,3 2023.02.17 105
Załącznik nr 6 Zestawienie urządzeń - Nowa Poliklinika pdf 875,0 2023.02.17 105
Załącznik nr 7 książka napraw i awarii docx 34,7 2023.02.17 98
Załącznik nr 8 do umowy - Zasady środowiskowe i jakości. pdf 590,4 2023.02.17 104
Załącznik nr 8- Formularz oferty docx 27,9 2023.02.17 99
Załącznik nr 9 - Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,7 2023.02.17 102
Załącznik nr 9 do umowy - Wzór oświadczenia pdf 228,2 2023.02.17 102
Załącznik nr12 - Wykaz osób docx 25,4 2023.02.17 99

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 24,2 2023.03.17 100

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 26,9 2023.03.02 107
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 42,7 2023.03.17 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,5 2023.03.27 97
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2023.03.27 76

Pobierz wszystkie dokumenty