Szczegóły ogłoszenia

20/2023

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku ogólnego na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 60,3 2023.02.16 61

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 79,0 2023.02.23 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 70,1 2023.02.16 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,1 2023.02.16 54
Formularz cenowy xlsx 18,5 2023.02.16 104
Formularz oferty xls 42,5 2023.02.16 92
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 27,6 2023.02.16 57
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,4 2023.02.16 58
projekt umowy docx 548,4 2023.02.16 60
Wykaz dostaw doc 33,0 2023.02.16 55
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,2 2023.02.16 56

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 24,1 2023.02.23 66

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 87,3 2023.02.23 63

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,3 2023.03.01 58
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,0 2023.03.01 58

Pobierz wszystkie dokumenty