Szczegóły ogłoszenia

15/2023

"Dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 86,3 2023.02.06 108

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 75,3 2023.02.06 76

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,1 2023.02.06 97
Formularz cenowy xlsx 320,2 2023.02.06 131
Formularz oferty xlsx 211,8 2023.02.06 101
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,8 2023.02.06 101
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 28,3 2023.02.06 100
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 27,9 2023.02.06 95
projekt umowy docx 550,8 2023.02.06 112
Wykaz dostaw doc 34,0 2023.02.06 94
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,3 2023.02.06 101

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 53,5 2023.03.01 98

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,4 2023.03.10 96
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 26,7 2023.03.10 95
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie 7 docx 24,0 2023.04.26 79
sprostowanie - Informacja z otwarcia ofert (pakiety) docx 29,4 2023.03.29 84

Pobierz wszystkie dokumenty