Szczegóły ogłoszenia

17/2023

"Roboty remontowe w obiektach Szpitala "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 27,3 2023.02.01 149

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 69,2 2023.02.01 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,0 2023.02.01 109
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 27,9 2023.02.01 111
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 32,4 2023.02.01 116
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 23,6 2023.02.01 115
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 31,3 2023.02.01 118
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 24,1 2023.02.01 120
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,3 2023.02.01 108
Wzór oferty na roboty budowlane doc 32,6 2023.02.01 117
Zał 1 - Opis przedmiotu zamówienia zad. 1 docx 14,2 2023.02.01 132
Zał 10 - Opis przedmiotu zamówienia Zad. 3 SOR i Reh. docx 17,9 2023.02.01 119
Zał 11 - Przedmiar zad. 3 SOR i Reh. docx 30,5 2023.02.01 126
Zał 12 - rys_rzut SOR_obszar objęty remontem zad. 3 pdf 52,2 2023.02.01 110
Zał 13 - Specyfikacja techn wyk. i odbioru robót bud. zad. 3 DOC 250,5 2023.02.01 109
Zał 14 projekt_umowy zad. 3 SOR i Reh. docx 96,2 2023.02.01 117
zał 15 do umowy zasady środowiskowe doc 118,0 2023.02.01 120
zał 16 do umowy oświadczenie doc 108,0 2023.02.01 113
Zał 2 - Przedmiar zad. nr 1 docx 20,1 2023.02.01 128
Zał 3 - Specyfikacja techn wyk. i odbioru robót bud. zad. 1 DOC 398,5 2023.02.01 115
Zał 4 - Warunki organizacyjne zad. 1 docx 20,0 2023.02.01 115
Zał 5 - Opis przedmiotu zamówienia zad 2 docx 16,9 2023.02.01 115
Zał 6 - Przedmiar zad. 2 docx 19,7 2023.02.01 130
Zał 7 - Specyfikacja techn wyk. i odbioru robót bud. zad. 2 DOC 155,0 2023.02.01 121
Zał 8 - Warunki organizacyjne zad. 2 docx 13,6 2023.02.01 115
zał 9 - projekt umowy zad 1 i 2 docx 94,3 2023.02.01 121

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2023.02.17 136
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,9 2023.02.17 121

Pobierz wszystkie dokumenty