Szczegóły ogłoszenia

9/2023

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku dla Zakładu Radiologii Lekarskiej na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 65,4 2023.01.19 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 70,3 2023.01.19 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,6 2023.01.19 62
Formularz cenowy xlsx 14,5 2023.01.19 62
Formularz oferty xlsx 16,9 2023.01.19 58
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 27,4 2023.01.19 58
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,6 2023.01.19 59
Projekt umowy docx 552,1 2023.01.19 57
Wykaz dostaw lub usług doc 19,3 2023.01.19 55
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,2 2023.01.19 58

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 21,7 2023.01.24 60

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2023.01.27 56
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,9 2023.01.27 61

Pobierz wszystkie dokumenty