Szczegóły ogłoszenia

2/2023

"Dostawy produktów leczniczych w szpitalnych programach lekowych oraz chemioterapii na okres 16 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 89,4 2023.01.20 148

Wyniki częściowe

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 30,6 2023.02.10 105

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 83,0 2023.01.20 121

Załączniki do specyfikacji

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 24,2 2023.02.10 111

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ docx 40,5 2023.02.10 109

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,6 2023.02.24 108
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 29,3 2023.02.24 140
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych docx 25,1 2023.03.02 99

Pobierz wszystkie dokumenty