Szczegóły ogłoszenia

176/2022

"Usługi przeglądów okresowych, testów specjalistycznych, obsług serwisowych sprzętu i aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 59,0 2023.01.13 133

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 1 doc 24,4 2023.03.29 127
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2 - wyniki częściowe doc 27,0 2023.04.04 116

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 32,1 2023.02.13 96

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 81,1 2023.01.13 112

Załączniki do specyfikacji

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 22,9 2023.01.17 126
Powiadomienie o zmianach SWZ 2 doc 27,4 2023.02.13 99

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 43,9 2023.02.13 101

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 23,0 2023.02.21 99
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 23,3 2023.02.21 113

Pobierz wszystkie dokumenty