Szczegóły ogłoszenia

5/2023

"Dostawy sukcesywne wkłuć żyły centralnej na okres 24 miesięcy. "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 59,4 2023.01.11 75

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 71,6 2023.01.11 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,1 2023.01.11 76
Formularz cenowy xlsx 22,2 2023.01.11 76
Formularz oferty xls 42,5 2023.01.11 73
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 29,8 2023.01.11 72
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,6 2023.01.11 72
Projekt umowy docx 550,9 2023.01.11 74
Wykaz dostaw doc 33,5 2023.01.11 75
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,4 2023.01.11 75

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 230,6 2023.01.17 73

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,1 2023.01.24 78
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,2 2023.01.24 79

Pobierz wszystkie dokumenty