Szczegóły ogłoszenia

1/2023

"Dostawy sukcesywne materiałów szewnych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 47,2 2023.01.05 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 69,9 2023.01.05 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,2 2023.01.05 56
Foprmularz cenowy xlsx 31,7 2023.01.05 64
Formularz oferty xls 42,5 2023.01.05 57
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 27,7 2023.01.05 54
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,3 2023.01.05 55
projekt umowy docx 550,7 2023.01.05 59
Wykaz dostaw doc 33,5 2023.01.05 54
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,0 2023.01.05 55

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 26,1 2023.01.10 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,9 2023.01.13 57
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,0 2023.01.13 59

Pobierz wszystkie dokumenty