Szczegóły ogłoszenia

173/2022

"Dostawy sukcesywne różnych artykułów spożywczych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 36,3 2022.12.21 84

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 67,1 2022.12.21 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,7 2022.12.21 64
Formularz cenowy xls 88,0 2022.12.21 66
Formularz oferty xlsx 13,7 2022.12.21 63
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 27,2 2022.12.21 65
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,0 2022.12.21 70
projekt umowy docx 547,6 2022.12.21 71
Wykaz dostaw lub usług doc 19,2 2022.12.21 73
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.12.21 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,1 2022.12.29 65
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2022.12.29 63

Pobierz wszystkie dokumenty