Szczegóły ogłoszenia

170/2022

"Dostawy sukcesywne strzykawek na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 28,9 2022.12.07 93

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 69,5 2022.12.07 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,9 2022.12.07 91
Formularz cenowy xlsx 14,1 2022.12.07 98
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,7 2022.12.07 98
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 28,2 2022.12.07 93
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 30,0 2022.12.07 93
Projekt umowy docx 550,7 2022.12.07 92
Wykaz dostaw doc 34,0 2022.12.07 92
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 41,5 2022.12.07 95
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,2 2022.12.07 94

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 27,5 2022.12.14 87

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,5 2022.12.20 92
Informacja z otwarcia ofert doc 23,2 2022.12.20 82

Pobierz wszystkie dokumenty