Szczegóły ogłoszenia

164/2022

"dostawy sukcesywne gazów medycznych i technicznych, dzierżawę zbiorników oraz dostawy mieszanki azot/tlen i azotu ciekłego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 38,4 2022.12.05 134

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 76,9 2022.12.05 84

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 23,4 2022.12.23 106

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,0 2023.01.09 102
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21,6 2023.01.09 104

Pobierz wszystkie dokumenty