Szczegóły ogłoszenia

172/2022

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku do hemofiltracji"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 36,4 2022.12.05 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 68,8 2022.12.05 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,8 2022.12.05 65
Formularz cenowy xlsx 12,6 2022.12.05 70
formularz oferty xlsx 14,0 2022.12.05 68
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 27,3 2022.12.05 65
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,1 2022.12.05 66
projekt umowy docx 547,4 2022.12.05 64
Wykaz dostaw lub usług doc 19,2 2022.12.05 67
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.12.05 64

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 23,8 2022.12.08 65

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,3 2022.12.13 63
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2022.12.13 63

Pobierz wszystkie dokumenty