Szczegóły ogłoszenia

156/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów diagnostycznych, odczynników, worków rozpuszczalnych do bielizny, worków na zwłoki, pojemników na materiał diagnostyczny"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 48,4 2022.11.23 116

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 68,7 2022.11.23 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,5 2022.11.23 115
Formularz cenowy xlsx 33,7 2022.11.23 130
Formularz oferty xlsx 14,8 2022.11.23 117
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,9 2022.11.23 117
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 28,1 2022.11.23 116
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 27,8 2022.11.23 117
projekt umowy docx 551,8 2022.11.23 120
Wykaz dostaw lub usług doc 19,3 2022.11.23 116
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,2 2022.11.23 116

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 33,0 2022.12.21 110

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
736-Powiadomienie o cofnięciu wyboru najkorzystniejszej oferty - zad. nr 14 docx 20,9 2023.01.27 86
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,0 2022.12.28 89
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21,8 2022.12.28 93

Pobierz wszystkie dokumenty