Szczegóły ogłoszenia

144/2022

"wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji, deratyzacji i monitoringu oraz utylizacji gryzoni i padłych zwierząt w wyznaczonych budynkach 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy oraz bloku mieszkalnego Dom Medyka przy ulicy Skromna 5. "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 41,7 2022.11.17 117

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 81,2 2022.11.17 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,0 2022.11.17 109
formularz_cenowy xlsx 19,9 2022.11.17 121
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 29,9 2022.11.17 109
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,6 2022.11.17 113
Projekt umowy docx 85,2 2022.11.17 112
PROTOKÓŁ odbioru docx 20,0 2022.11.17 108
Rejestr prac interwencyjnych i przeglądu chwytaczy docx 16,5 2022.11.17 115
Wykaz osób doc 36,5 2022.11.17 110
wykaz usług doc 35,0 2022.11.17 107
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 41,0 2022.11.17 117
Zasady Środowiskowe zał do umowy doc 31,0 2022.11.17 119
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,5 2022.11.17 109

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,7 2022.11.25 116
Informacja z otwarcia ofert doc 22,6 2022.11.25 119

Pobierz wszystkie dokumenty