Szczegóły ogłoszenia

161/2022

"Dostawa sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 37,7 2022.11.16 88

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-1 doc 22,0 2022.12.07 110
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-2 doc 21,5 2022.12.12 102

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 62,6 2022.11.16 70

Załączniki do specyfikacji

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 23,9 2022.11.21 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,7 2022.11.24 96
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,7 2022.11.24 80

Pobierz wszystkie dokumenty