Szczegóły ogłoszenia

159/2022

"Dostawy sukcesywne stymulatorów neurochirurgicznych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 45,3 2022.10.31 141

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 22,9 2022.11.18 121

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 87,9 2022.10.31 100

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,5 2022.10.31 124
Formularz szczegółowy xlsx 22,6 2022.10.31 139
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,4 2022.10.31 132
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 28,4 2022.10.31 121
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 28,3 2022.10.31 132
Popr. SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 89,5 2022.11.18 122
projekt umowy doc 1150,0 2022.10.31 132
projekt umowy przechowania doc 1093,5 2022.10.31 127
projekt umowy użyczenia doc 41,0 2022.10.31 128
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 25,5 2022.10.31 128
umowa użyczenia - załącznik 2 doc 25,5 2022.10.31 133
Wykaz dostaw doc 34,0 2022.10.31 131
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xlsx 19,5 2022.10.31 138
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,9 2022.10.31 130

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 26,8 2022.11.25 119

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,2 2022.12.05 109
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,0 2022.12.05 112

Pobierz wszystkie dokumenty