Szczegóły ogłoszenia

158/2022

"Dostawa retraktora mózgowego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 34,6 2022.10.24 80

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 67,3 2022.10.24 66

Załączniki do specyfikacji

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 24,0 2022.10.24 76

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,4 2022.11.07 77
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2022.11.07 79

Pobierz wszystkie dokumenty