Szczegóły ogłoszenia

157/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 54,4 2022.10.19 82

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 35,0 2022.10.26 72

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 71,4 2022.10.19 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,1 2022.10.19 81
Formularz cenowy xlsx 17,2 2022.10.19 97
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,9 2022.10.19 80
projekt umowy docx 548,3 2022.10.19 85
Wykaz dostaw doc 34,0 2022.10.19 80
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 41,5 2022.10.19 85
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.10.19 77

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 24,0 2022.10.26 75

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 30,4 2022.10.24 76
Wyjaśnienie treści SWZ 2 (procedura uproszczona) doc 34,2 2022.10.26 76

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,6 2022.10.31 76
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 23,3 2022.10.31 70

Pobierz wszystkie dokumenty