Szczegóły ogłoszenia

150/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów dla Stacji Dializ na okres 24 miesięcy "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 46,9 2022.10.17 133

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 76,0 2022.10.17 88

Załączniki do specyfikacji

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 22,9 2022.11.08 111
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 26,7 2022.10.27 119

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,3 2022.11.17 107
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 23,2 2022.11.17 113

Pobierz wszystkie dokumenty