Szczegóły ogłoszenia

146/2022

"Dostawy sukcesywne stymulatorów i kardiowerterów na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 38,2 2022.10.17 132

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 74,3 2022.10.17 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,9 2022.10.17 134
Formularz cenowy xlsx 17,0 2022.10.17 135
Formularz szczegółowy xls 33,0 2022.10.17 132
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,8 2022.10.17 130
ocena jakościowa zad. 1 xls 37,0 2022.10.17 131
ocena jakościowa zad. 9 xls 31,0 2022.10.17 135
ocena_jakościowa_zad. 2 xls 47,0 2022.10.17 129
ocena_jakościowa_zad. 3 xls 40,0 2022.10.17 126
ocena_jakościowa_zad. 4 xls 54,5 2022.10.17 129
ocena_jakościowa_zad. 5 xls 50,5 2022.10.17 137
ocena_jakościowa_zad. 6 xls 37,0 2022.10.17 126
ocena_jakościowa_zad. 7 xls 37,5 2022.10.17 131
ocena_jakościowa_zad. 8 xls 38,0 2022.10.17 137
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 28,4 2022.10.17 130
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura pełna) doc 30,2 2022.10.17 128
projekt umowy doc 1156,5 2022.10.17 131
projekt umowy przechowania doc 1093,5 2022.10.17 127
projekt umowy użyczenia doc 41,5 2022.10.17 129
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 24,5 2022.10.17 136
umowa użyczenia - załącznik 2 doc 25,0 2022.10.17 125
Wykaz dostaw doc 33,0 2022.10.17 126
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 39,5 2022.10.17 135
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,4 2022.10.17 128

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 28,1 2022.11.04 114
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna)2 doc 32,2 2022.11.09 107

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty