Szczegóły ogłoszenia

134/2022

"Wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz ze szkoleniem oraz wsparciem powdrożeniowym"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 35,0 2022.10.13 86

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 20,3 2022.10.20 77

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 72,1 2022.10.13 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,7 2022.10.13 78
Formularz oferty xlsx 19,9 2022.10.13 97
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 27,1 2022.10.13 82
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,0 2022.10.13 76
projekt umowy docx 550,6 2022.10.13 79
Wykaz dostaw lub usług doc 21,6 2022.10.13 91
Wykaz osób doc 20,0 2022.10.13 74
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.10.13 86

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 25,6 2022.10.20 93

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 24,6 2022.10.20 87

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,2 2022.10.25 92
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2022.10.25 88

Pobierz wszystkie dokumenty