Szczegóły ogłoszenia

145/2022

"Dostawę kaset RTG, zestawu neurochirurgicznego do napędu ELAN oraz dostawy sukcesywne przez okres 12 miesięcy frezów i wierteł do napędu ELAN 4"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 41,2 2022.10.11 81

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 21,8 2022.10.17 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 66,9 2022.10.11 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,6 2022.10.11 77
Formularz cenowy - zadanie 1 xlsx 11,6 2022.10.11 82
Formularz cenowy - zadanie 2 xls 62,5 2022.10.11 82
Formularz cenowy - zadanie 3 xlsx 11,7 2022.10.11 78
Formularz oferty xlsx 14,5 2022.10.11 78
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 27,3 2022.10.11 76
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,4 2022.10.11 73
Projekt umowy - zadanie 1, 2 docx 543,1 2022.10.11 91
Projekt umowy - zadanie 3 doc 1134,0 2022.10.11 81
Wykaz dostaw lub usług doc 19,4 2022.10.11 79
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.10.11 77

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 24,0 2022.10.17 69

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,7 2022.10.17 72

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2022.10.20 78
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 22,5 2022.10.20 75

Pobierz wszystkie dokumenty