Szczegóły ogłoszenia

151/2022

"Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna - ETAP I"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 58,2 2022.10.10 191

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 29,9 2022.10.21 144
Informacja o zmianach 2 (procedura uproszczona) docx 35,1 2022.10.31 140

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 80,8 2022.10.10 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Architektura - zał. 18 do SWZ 7z 55725,6 2022.10.10 199
2. Konstrukcja - zał. 19 do SWZ 7z 9283,6 2022.10.10 156
3. Elektryczna i teletechiczna zał. 20 do SWZ 7z 13828,3 2022.10.10 156
4. Sanitarna - zał. 21 do SWZ 7z 20816,0 2022.10.10 155
5. Technologia medyczna - zał. 22 do SWZ 7z 4193,0 2022.10.10 162
6. Projekt osłon stałych - zał. 23 do SWZ 7z 2435,7 2022.10.10 157
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 33,3 2022.10.10 152
Formularz cenowy xls 31,0 2022.10.10 157
Opis_przedmiotu_zamówienia docx 29,7 2022.10.10 152
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,0 2022.10.10 152
Projekt_umowy_na_RB docx 99,0 2022.10.10 167
Przedmiar - Meble biurowe xlsx 40,3 2022.10.10 160
Przedmiar - Meble medyczne i specjalistyczne xlsx 43,7 2022.10.10 162
Przedmiar - Wyposażenie technologiczne xlsx 33,0 2022.10.10 159
Przedmiary - zał. 24 do SWZ 7z 565,1 2022.10.10 162
STWiORB - zał. 25 do SWZ 7z 2133,2 2022.10.10 166
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,1 2022.10.10 154
Wykaz osób docx 25,8 2022.10.10 153
Wykaz robót docx 25,0 2022.10.10 155
Wzór oferty na roboty budowlane docx 30,3 2022.10.10 154
zal. nr 5 do umowy_Warunki organizacyjne docx 21,4 2022.10.10 162
zal. nr 6 Wzór prot. zdawczo-odbiorczego na wyposażenie docx 22,2 2022.10.10 155
zal. nr 7 zestawienie efektów inwestycyjnych zadania docx 17,8 2022.10.10 159
zał. 17 do SWZ Scenariusz pożarowy - Szpital Wojskowy Bydgoszcz pdf 152,6 2022.10.10 155
zał. nr 1 do umowy_zasady_środowiskowe pdf 650,4 2022.10.10 161
Zał_nr_2 do umowy__Wzór__oświadczenia pdf 224,8 2022.10.10 161
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.10.10 149

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 25,8 2022.10.21 150
Powiadomienie o zmianach w SWZ 2 (procedura uproszczona) doc 25,3 2022.10.31 142

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 29,7 2022.10.21 150
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) 4 doc 21,5 2022.11.09 134
Wyjaśnienie treści SWZ 2 (procedura uproszczona) doc 26,2 2022.10.31 149
Wyjaśnienie treści SWZ3 (procedura uproszczona) doc 27,1 2022.11.04 140

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,6 2022.11.17 139
Informacja z otwarcia ofert doc 22,4 2022.11.17 156
IN_A_02 RZUT POZIOM 7 (lewa strona) pdf 516,2 2022.10.21 139
NA_2010_01 Wyburzenia etap I pdf 227,3 2022.10.21 134
PW-E-06 pdf 631,0 2022.10.21 140

Pobierz wszystkie dokumenty