Szczegóły ogłoszenia

142/2022

"Dostawa zestawu do treningu i analizy chodu"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 34,8 2022.09.30 80

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 69,9 2022.09.30 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2022.09.30 76
Formularz oferty xls 41,0 2022.09.30 76
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 79,1 2022.09.30 79
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 32,5 2022.09.30 79
Projekt umowy docx 546,2 2022.09.30 79
Specyfikacja - Zestaw do treningu i analizy chodu docx 42,3 2022.09.30 79
Wykaz dostaw docx 24,1 2022.09.30 77
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,4 2022.09.30 74

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,4 2022.10.14 72
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2022.10.14 79

Pobierz wszystkie dokumenty